CBE中国美容博览会、美妆供应链博览会全新双展主题

可持续发展

      中国美容博览会(CBE)和美妆供应链博览会(SupplyWorld)的可持续发展:


中国美容博览会


      我们的三大要点:


中国美容博览会

中国美容博览会

中国美容博览会中国美容博览会

     


中国美容博览会

中国美容博览会

                                                       

中国美容博览会

       我们提倡绿色出行

中国美容博览会